09 januari 2014

Om energiek en effectief te zijn hebben organisaties een eigen identiteit nodig. Waarvoor staan we? Waar geloven we in? Wat verbindt ons? Wie zijn we? Dit betekent dat de kernwaarden ook de basis zijn voor de visie van het bedrijf. Zij fungeren als ethisch kompas en zijn de kern van de bedrijfscultuur.

Wat zijn kernwaarden?

Kernwaarden zijn de belangrijkste waarden binnen een organisatie. De begrippen kernwaarde en basiswaarde zijn synoniemen. Het begrip waarde komt, net zoals de begrippen principes en normen uit de ethiek en de sociologie. Ook binnen van Engelen zijn we eerder dit jaar een kernwaardenonderzoek gestart. Er zijn verschillende manieren om dit aan te pakken. Ik licht er drie toe.

Vragenlijst/onderzoek naar kernwaarden!

In sommige organisaties zijn er in een eerder stadium kernwaarden vastgesteld maar zijn deze minimaal zichtbaar (gebleken). Om dit opnieuw ‘op te halen’ en te kijken of deze ook ‘gevoeld’ worden door medewerkers kun je een vragenlijst verspreiden. Om je een idee te geven welke vragen aan bod kunnen komen tijdens een dergelijk onderzoekproces volgen hier een aantal deelgebieden/toetsstenen:

• Check op mate van betrokkenheid bij enkele belangrijke beleidsterreinen

• Zijn voor jouw organisatie al eerder kernwaarden gedefinieerd? Zo ja? Hoeveel?

• Zijn deze waarden waarneembaar in jouw organisatie?

• Wie kan volgens jou binnen jouw organisatie het beste de (kern)waarden bepalen?

• Hoe zijn de kernwaarden verankerd binnen de organisatie?

• Welke begrippen passen volgens jou bij de organisatie? > voorleggen lijst

• Worden deze begrippen nu ook als kernwaarden aangeduid?

Op basis hiervan bepaal je de mogelijke vervolgstappen en kun je actie ondernemen. Zorg vóór de verspreiding wel voor een goede en volledige aankondiging. En leg duidelijk uit waarom je deze activiteit vraagt van je medewerkers.

Het persoonlijke 5 stappenplan

Ook kun je kiezen voor het uitrollen van een persoonlijk plan in 5 stappen. In 5 stappen formuleren medewerkers kernwaarden in combinatie met hun persoonlijke missie. Hiermee zet je meteen stappen naar een ontwikkelprofiel. De 5 stappen kunnen er dan als volgt uit:

Stap 1: kiezen van kernwaarden en actiewerkwoorden. Hierbij ligt een lijst met hulpvragen aan de basis.

Stap 2: formuleren persoonlijke missie

Stap 3: de kernwaarden

Stap 4: persoonlijke werk/(leiderschap)stijl

Stap 5: verbinden en aandachtspunten

Bespreek deze samen met de medewerker en zoom in op de kernwaarden. Wat en waarom zien en voelen zij deze kernwaarden? En waarom zijn deze juist voor die persoon belangrijk?

De teamaanpak: samen op zoek naar de kernwaarden

Ook kun je kiezen voor een teamaanpak. Binnen van Engelen hebben we gekozen voor deze teamaanpak met een praktische insteek. We hebben hiervoor gebruik gemaakt van sfeerkaarten. Iedere medewerker mocht 2 kaarten uitkiezen en aan de groep (maximaal 5 met één gespreksleider) presenteren. Er werd door iedereen afzonderlijk verteld waarom hij/zij die keuze heeft gemaakt. De gespreksleider vat de gedeelde kaarten samen. Een volgende stap is het toekennen van woorden en begrippen. Iedereen kiest naar aanleiding van de uitgereikte kernwaardenlijst daarbij passende woorden. Ook deze worden samengevat en de overlappende waarden worden in groepsverband besproken. Het bundelen van begrippen is hierin een belangrijke fase. En vaak zal dit gepaard gaan met een discussie. Dit is goed. Hiermee creëer je draagvlak. En dit is weer belangrijk voor de mogelijk volgende stappen binnen je organisatie. In het kort de stappen op een rij:

Stap 1: schetsen imago vs kernwaarden > uitleggen proces. Geef hierin duidelijk aan dat ieders inbreng waardevol is. Niets is ‘goed’ of ‘fout’.

Stap 2: uitdelen sfeerkaarten: per medewerker minimaal 2 kaarten

Stap 3: presentatie aan overige teamleden met uitleg ‘waarom’

Stap 4: welke begrippen/waarden passen bij de kaarten? > samenvatting

Stap 5: discussie en bepalen gezamenlijke kernwaarden

Voor van Engelen zijn we gezamenlijk tot de volgende kernwaarden gekomen: • Veelzijdig • Authentiek • Inleven • Samen • Passie

kernwaarden

Gerelateerde berichten

De ultieme kernwaardencheck!

28/04

Vanmorgen deden we een test in onze netwerkclub.

De dagvoorzitter vroeg: 'Eén van onze leden heeft als belangrijkste kernwaarde "Inlevingsvermogen". Wie is dat?'

Direct zat een lid, inmiddels een zeer t...

artikel lezen

Onderscheidend positioneren: Hoe claim je een plek in hoofd en hart?

26/09

We leven in een tijdperk waarin media een grote rol spelen. En daar maken merken gretig gebruik van. Of het nu gaat om de inzet van off- of online communicatie, één ding staat vast; de consument van v...

artikel lezen
Voorwaarden Disclaimer Privacyverklaring
Sluiten