20 juni 2013
blog-01-e1370438755671

Een ondergeschoven kindje in veel redacties is de beeldredactie. Nietszeggende stockfotografie is de dood voor uitgaven. Er zou een verbod moeten komen op het afbeelden van mannen en vrouwen achter een computer of beeldscherm, op mensen die breed lachend in hun zondagse pak op het gazon zitten te vergaderen en alle andere soortgelijke afbeeldingen.

Het allerbelangrijkste bij de beeldkeuze is de relatie van het afgebeelde met de overige content. Goed beeldmateriaal vertelt net als de tekst een goed verhaal, én voegt ook extra informatie toe. Veel beeldmateriaal, en vooral materiaal uit stockfoto’s uit beeldbanken voegen geen enkele informatie toe. Soms hebben deze afbeeldingen nog wel een functie in het vormgevingsconcept, maar in de meeste gevallen wordt dit nietszeggende beeldmateriaal uitsluitend geplaatst vanwege een redactievoorschrift dat bijvoorbeeld zegt dat er bij ieder artikel een foto moet staan.

De beeldredacteur begint dan ook met het doorlezen van het artikel en zoekt daarbij een aantal beelden die van toepassing zijn. Dat kan zijn in de beeldbank die men zelf heeft of dan toch een aantal beelden uit de stockfotografie. Zit daar niets bij waarmee de auteur zich kan verenen zal in dat geval de auteur duidelijk moeten maken welk beeld hij voor ogen heeft en zal er een fotograaf moeten worden ingehuurd.

Compositie en uitsnede van de foto

Binnen fotografie bestaan grote kwaliteitsverschillen en een goede uitsnede van een foto of een goede kadrering van het beeld is vakwerk. Ook niet-professionele beeldredacteuren kunnen met de volgende tips hun voordeel doen:

  • Liever close-up dan panorama: Close-up afbeeldingen zijn meestal sterker en geven meer informatie. “Less is more!”
  • Voorkeur voor concrete onderwerpen:Net als bij tekst is de ‘human factor’ een sterke prikkel voor de lezer. Behalve mensen zijn ook dieren of concreet afgebeelde zaken sterke prikkels.

Relatie met de vormgeving

Het is een open deur dat je rekening moet houden met de vormgeving(lay-out en kleurgebruik) van de pagina. Toch is het zinvol om aandachtspunten door e lopen als je beeldmateriaal gebruikt:

  • Hoe beïnvloedt het beeld het andere beeldmateriaal op de pagina?
  • Passen de overheersende kleuren in de beelden bij de overige kleuren van de pagina? Of moet het juist contrasterend zijn?
  • Heeft het beeld de optimale afmetingen? Zijn de afmetingen in overeenstemming met de informatieve waarde?
  • Is bijschrift van de afbeelding noodzakelijk? Deze bijschriften vormen een belangrijke voorkeursplaats voor scannende lezers.
  • Hoe ga je om met tekstomloop?

Toegankelijkheid

Ook bij afbeeldingen heeft de beeldredacteur een speciale verantwoordelijkheid om informatie toegankelijk te maken voor de vormgevers. Geef hierin zinvolle informatie over de afbeelding. Dus niet: ‘foto 01c’, maar ‘Minister sessie Loosdrecht’. Geef desnoods op een print aan waar je de foto(tussen welke tekstgedeeltes) geplaatst wilt hebben.

Voorwaarden Disclaimer Privacyverklaring
Sluiten